REFLEKSI ILMIAH

Salam ukhwah buat semua yang melayari laman ini..
Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah s.w.t kerana dengan izin-Nya maka terbinalah laman ini. Tidak lupa juga buat penyelia saya Dr. Siti Fatimah Mohd Yassin dan Dr. Saemah Rahman yang banyak memberi tunjuk ajar dan dorongan untuk menyiapkan tugasan latihan ilmiah saya. Laman Refleksi ini adalah menceritakan tentang segala gerak kerja dan pengalaman saya dalam menyiapkan tugasan latihan ilmiah; PENGINTEGRASIAN SUMBER MAKLUMAT DARI LAMAN WEB UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ZAKAT HARTA (http://nhzakatharta.blogspot.com/). Semoga ia dapat manambahkan maklumat serta memberi manfaat kepada kita semua..

wassalam...

Saturday, November 15, 2008

MY BLOG

LAMAN P&P : ZAKAT HARTA
LAMAN PAUTAN
LAMAN PERIBADI: NH_ZONE

Ini merupakan 4 blog yang telah saya bangunkan. Selamat melayari......

LAMAN P&P ZAKAT HARTA

Dalam proses membangunkan laman zakat harta ini, perkara penting yang perlu dilakukan adalah merangka konsep atau membina lakaran awal tentang maklumat-maklumat yang hendak dimuatkan dalam laman ini. Maklumat-maklumat yang dimuatkan dalam laman ini adalah berpandukan kepada Peta Konsep yang telah dibuat pada awalnya. Setiap maklumat yang dimuatkan dalam isi kandungan laman zakat harta ini adalah diambil dari pelbagai sumber rujukan iaitu :
  • Al-quran dan Tafsir
  • Buku teks Pendidikan Islam tingkatan 3
  • Pengurusan Zakat, Mahmood Zuhdi Abd Majid.2003
  • Buku rujukan PMR Pendidikan Islam ( Sasbadi sdn.bhd)
  • Laman-laman web yang berkaitan dengannya yang menepati "Standart Pemikiran"

Alhamdulillah..akhirnya saya dapat menyiapkan blog ini, namun masih lagi perlu dilakukan proses penambahbaikan dari semasa ke semasa. Apa yang diharapkan laman ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran disamping dapat memberi manfaat dan menambahkan ilmu pengetahan kepada semua.

LAMAN PAUTAN (ANALISIS WEB)

Selaian membina laman Pengajaran & Pembelajaran sendiri, perkara penting yang perlu dilakukan dalam tugasan yang diberikan ialah membina laman pautan. Dalam laman pautan ini, saya dan rakan-rakan lain perlu mencari sebanyak 50 laman-laman atau blog berkaitan dengan tajuk masing-masing. Sakitnya nak mencukupkan 50 laman ni..saya mencari laman-laman ini di pelbagai enjin carian berbeza seperti Google, Yahoo dan Clusty. Untuk menyimpan maklumat yang saya perolehi ini, saya telah membuat satu folder baru(zakat) di Bookmarks pelayar web Opera dan menyimpan semua alamat laman-laman yang telah dicari disitu. Ini adalah untuk memudahkan saya untuk mencari semula laman-laman tersebut. Selain itu saya juga menyimpan maklumat-maklumat yang telah dicari didalam satu file (word) sebagai salinan jika berlaku sebarang masalah yang mungkin berlaku.

Selesai mencari 5o laman-laman tersebut, kami dikehendaki menganalisis setiap laman-laman tersebut mengikut kriteria standard pemikiran. Proses menganalisis dan mentafsir setiap laman web ini adalah untuk mengenalpasti pasti maklumat yang diperolehi itu sesuai atau tidak untuk digunakan bagi proses pengajaran dan pembelajaran atau tidak. Proses analisis ini adalah berdasarkan 9 kriteria standard pemikiran Paul (1995) iaitu kejelasan, ketepatan, keterperincian, logik, relevan, mendalam, luas , signifikan dan adil. Bagi memudahkan pemahaman semua dalam menilai dan menganalisis isi kandungan laman-laman tersebut saya telah membinanya dalam bentuk jadual.

Contoh laman yang telah dianalisis


NH_Refleksi © 2008 Template by:
SkinCorner